Kisah Penciptaan Adam: ketika Allah hendak menciptakan Adam as. Ia memberikan wahyu kpd bumi, "Aku akan menciptakan makhluk yg terbuat dari unsurmu (tanah). Diantara mereka ada yg taat kpd-Ku ada pula yg maksiat. Barang siapa taat kepada-Ku maka Aku masukkan ke dlm surga, dan barang siapa maksiat kpd-Ku maka Aku akan masukkan ke dlm neraka." bersambung....(Sumber: Badaai' al-Zuhuur)
Go to top