Hikmah: Berjuang melawan hawa nafsu di tengah perkotaan yang penuh dengan problematika sosial jauh lebih utama daripada menyendiri (khalwat) di pegunungan tanpa ada lawan yang mengusik nafsu.
Go to top